KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA ER TILL HALLARNA CUPEN 2023
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BK Astrio
Officiell hemsida

Hållbarhet i BK Astrio
FN:s globala hållbarhetsmål
BK Astrio arbetar på flera olika sätt för att medverka till ett mer tryggt, hållbart och bättre Halmstad. Läs mer om våra olika projekt genom att klicka här.

BK Astrio har tagit ett inriktningsbeslut om att i sin verksamhet jobba mot de av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för den ideella verksamheten. Syftet med detta är att tillsammans med sponsorer och andra intressenter arbeta för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och verka för att de uppnås till 2030. Målen är relevanta för medborgare, myndigheter, ideella organisationer och företag. Detta särskilt då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllnad.

 

BK Astrio har identifierat följande hållbarhetsmål som är relevanta för vår verksamhet:


God hälsa och välbefinnande (mål 3)

BK Astrio ska i sin verksamhet jobba för god hälsa och välbefinnande för medlemmar i alla åldrar, och även för samhället runt omkring oss. I vår verksamhet jobbar vi med att våra barn och ungdomar, men även övriga intressenter, ska ta till sig ett hälsosamt och långsiktigt beteende vad gäller motion och kost. I vår verksamhet eftersträvar vi en stressfri och välkomnande miljö för våra barn och ungdomar.


God utbildning för alla (mål 4)

God utbildning inom alla områden är en viktig faktor för långsiktig hållbarhet i ett samhälle och är en grund för ekonomisk tillväxt. BK Astrio stöder sina medlemmar att hitta en bra balans mellan skolarbete och idrottande.


Jämställdhet (mål 5)

BK Astrio jobbar med jämställdhet mellan könen. Att stärka kvinnor och flickor i detta avseende är en förutsättning för att lösa fattigdom, ojämlikhet och våld mot kvinnor. BK Astrios utgångspunkt i verksamheten är samma möjligheter och rättigheter för kvinnor och män, samt flickor och pojkar.


Minskad ojämlikhet (mål 10)

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt och socialt. Globala målens ledord är ”Leave No One Behind” och belyser vikten av att verka för ett inkluderande samhälle. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.


Hållbara städer och samhällen (mål 11)

Halmstad växer och växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  Hållbar stadsutveckling omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. Föreningslivet är en vital del i morgondagens civiliserade och gemensamma samhälle.


Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

BK Astrio arbetar i sin verksamhet mot utanförskap och mobbing och för allas lika värde. Vi har fotboll för nyanlända. Vi har ett samarbete med Friends. Tillsammans mot mobbning, kränkningar och diskriminering skapar vi ett tryggare samhälle för våra barn. Idrott ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Det gäller alla åldrar och särskilt barn. Vi håller utbildning med tränare, ledare och föräldrar vilket leder till ett bredare engagemang, ökad kunskap och förståelse samt ett mer hållbart resultat.


Genomförande och globalt partnerskap (mål 17)

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven. Tillsammans med sina partners vill BK Astrio göra bra saker och mål 17 utgör en verktygslåda för hur de globala målen ska kunna bli verklighet.

 
Hallarna cupen 2023
Följ oss på facebook
Officiella leverantörer
PARTNERS
LADDA NER SPORTADMINS MEDLEMSAPP
Stöd din förening