Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BK Astrio

BK Astrios styrelse
Thomas Stålheden
Ordförande

Ole Kälebo
Styrelseledamot (Sekreterare)

Daniel Andersson
Styrelseledamot (Materialkommittén)

Fredrik Primnell
Styrelseledamot (Spelar- och ledarutbildningskommittén)

Sandra Johannesson
Styrelseledamot (Marknadskommittén)

Cornelia Svensson
Styrelseledamot (Barn- och ungdom)

Björn Ahnqvist
Styrelseledamot (Marknadskommittén)

Joakim Stierna
Styrelseledamot (Ordförande Damkommittén)

Gianni Izetbegovic 
Styrelsesuppleant (Ordförande Herrkommittén)

Sandra Gullander
Styrelsesuppleant (Ansvarig fotbollsskolan)

Verksamhetsberättelse 2019
För att öppna filer i pdf-format krävs Acrobat Reader som du kan ladda ner kostnadsfritt här.


Stadgar
För att öppna filer i pdf-format krävs Acrobat Reader som du kan ladda ner kostnadsfritt här.

BK Astrios valberedning
BK Astrios valberedning regleras i föreningens stadgar. valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

BK Astrio har organiserat styrelsen så att det varje år väljs tre ordinarie ledamöter på två år, hälften vartannat år. Detta ger en god stabilitet och innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I BK Astrios valberedning sitter:

  • Björn Jingblad, ordförande (sammankallande)
  • Fredrik Hansson, ledamot
  • Djuro Vujcenovic, ledamot
Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: bjorn.jingblad@gmail.com.
 
Köp hallandsposten digitalt
Materialleverantörer
Partners
Våra samarbetspartners
Stöd din förening