SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BK Astrio
Officiell hemsida
F2011

Övergångspolicy
Under 2020 har BK Astrio tillsammans med flertalet andra föreningar i Halmstads kommun och Hallands Fotbollsförbund tagit fram en gemensam övergångspolicy som är tänkt att fungera som ett ramverk för hur övergångar sker mellan föreningarna i kommunen.

Syftet med denna övergångspolicy är att undvika övergångar mellan föreningar på barn- och ungdomsnivå där syftet med övergången inte är av social karaktär. Om vi låter våra barn och ungdomar att utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån fotbollens spela, lek och lär, kommer de - förutom att vara aktiva spelare under en längre tid - också vara med förbereda på fotboll på nästa nivå.

Det är ett gemensamt ansvar hos mottagande och avlämnande förening att kommunikationen sköts på ett bra och korrekt sätt i en övergångsprocess och att som mottagande förening säga nej till en övergång som görs av fel skäl är att ta ansvar!

Övergångspolicy UNGDOM (från det året spelaren fyller 10 år upp t.o.m. året spelaren fyller 15 år)
 • Skälet till övergången ska spelaren själv ange, och det är spelaren själv som ska vara den drivande i att byta förening inte mottagande förening.
 • Kontakt ska tas med föreningarnas respektive kontaktperson innan provträning och eventuell övergång sker. Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma. Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet "Checklista vid övergång".
 • OBS! Från det år spelaren fyller 15 år är det tillåtet att, med avsikten att erbjuda plats hos elitföreningarnas NIU-fotbollsgymnasiegrupper, ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
Övergångspolicy JUNIOR och SENIOR (fr.o.m. året spelaren fyller 16 år)
För icke professionella fotbollsspelare gäller:
 • Mellan 16/12 - 30/10 får förening endast ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson godkänt förfrågan.
 • Mellan 1/11 - 15/12 får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall bekräftas.
 • Spelare som vill byta förening mellan 16/12- 30/10 tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med den nya föreningens kontaktperson.
CHECKLISTA/ÖVERGÅNGSDIALOG UNGDOM
 • Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, spelare och föräldrar inom den egna föreningen om att övergångspolicyn finns.
 • Spelare, ledare eller förälder som vill byta förening tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin tur tar kontakt med den nya föreningens kontaktperson.
Övergångens syfte måste presenteras klart och tydligt av spelaren och föräldern.
1. Vilket är syftet med övergången? (Spelare/Förälder)
2. Vilka blir konsekvenserna av en eventuell övergång - nuvarande föreningens ledare?
3. Återkoppling ska ske till spelare föräldrar, tränare och kontaktpersoner.
4. Är syftet överensstämmande med policydokumentet, så godkänns övergången. Är syftet inte överensstämmande fortsätter man med punkt.
5. Är involverade parter inte överens ska man ha ett samtal med spelare, föräldrar, ledare och kontaktpersoner. Där man går igenom föjande:
 • Vad blir konsekvenserna för respektive lag?
 • Vad är planen för spelaren under den närmaste tiden i den mottagande föreningen?
 • Vad anser tränarna i båda föreningarna är bäst för spelaren?
Det ska vara samma förfarande vid varje övergång oavsett förening och kontaktperson.

Kontaktperson vid övergångar för flickor 4-14 år

Oscar Carlson
 
Hallarna cupen 2023
Följ oss på facebook
Officiella leverantörer
PARTNERS
LADDA NER SPORTADMINS MEDLEMSAPP
Stöd din förening