SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BK Astrio
Officiell hemsida
Ledare

Ledare i BK Astrio
BK Astrios verksamhet bygger på stort ideellt engagemang och en av våra viktigaste framgångsfaktorer för klubbens fortsatta utveckling är våra helt fantastiska barn- och ungdomsledare.
 

Våra ledare bidrar till att barn- och ungdomar i vårt upptagningsområde ges möjlighet till en aktiv fritid och är dessutom föreningens främsta språkrör för vår verksamhetsfilosofi.

 

Som ledare i BK Astrio ska man ha förståelse för vår verksamhetsfilosofi och med hjälp av den alltid agera som en ambassadör för föreningen och vår verksamhet. BK Astrio ser gärna att alla som vill engagera sig som ledare i en strävan efter att utveckla BK Astrio och vara en bra förebild för alla barn och ungdomar i vår verksamhet.

 

Alla ledare i BK Astrio i självklart medlemmar i föreningen och betalar därför in medlemsavgift. I gengäld ger BK Astrio utbildningar, ledarkläder, ledarmiddag med mera.

 

I nedanstående stycken hittar du information som berör ledare. Vid andra frågor så är du välkommen att ta kontakt med personalen på kansliet (kontaktuppgifter här), de finns till för att göra din vardag på Söndrums IP så enkel och friktionsfri som möjligt.

 

Träning

Träningsschema läggs utefter perioderna januari-april (försäsong), maj-oktober (normalsäsong) och oktober-december (eftersäsong). Hänsyn tas till aktuell årstid, spelarnas ålder, tillgång till träningsytor, externa lag samt direktiv från Halmstad kommun.

 

BK Astrios verksamhet bedrivs på Söndrums IP under normalsäsong (planerna B-H primärt), se plankarta. Under efter- och försäsongen bedrivs verksamheten på olika konstgräsanläggningar i Halmstad kommun, exempelvis Halmstad Arena, Skedala IP och Kärlekens IP. Vår ambition är att våra yngsta lag ska bedriva sin verksamhet inomhus som i Hallägrahallen eller kombihallen under dessa två perioder.

 

Eftersom att förutsättningarna för träning skiftar under årets gång så kan både hel- och halvplanslösningar tillämpas beroende på utbud och efterfrågan efter diverse fotbollsplaner, gäller både natur- och konstgräsplaner.

 

Det är av största vikt att ledarna kontaktar Marcelo på kansliet när en träningstid inte nyttjas för vidare rapport till kommunen. Då majoriteten av de anläggningar vi nyttjar är kommunala, all tränings- och matchbokning sker i tätt samarbete mellan BK Astrio och Halmstads Kommun.

 

Matcher

Schemat för seriematcher planeras av respektive åldersgrupp och våra hemmamatcher ska primärt spelas på helger men självklart med en viss flexibilitet.

 

Eventuella träningsmatcher planeras av varje enskild åldersgrupp, kontakta kansliet för vidare information gällande lediga plantider och eventuell domartillsättning. Vi uppmanar våra lag att i så stor utsträckning som möjligt hålla sig till det spelschema som läggs för att på så vis underlätta klubbens arbete med plan- och domartillsättning. Eventuella matchändringar måste förankras med kansliet i så god tid som möjligt.

 

Domare

BK Astrio tillsätter domare till samtliga hemmamatcher för pojkar och flickor 7-14 år. Det är BK Astrios unga domare som dömer samtliga hemmatcher i nedanstående spelformer.

 • 3 mot 3
 • 5 mot 5
 • 7 mot 7
 • 9 mot 9

Det är av största vikt att rätt typ av ledarskap utövas gentemot dessa killar och tjejer för att därigenom hjälpa dem i deras utveckling som domare.

 

Våra ledare ska alltid fungera som stöd för domarna, Söndrums IP ska alltid upplevas som en trygg plats att döma matcher på.

 

Föreningen erbjuder våra domare möjlighet för vidareutbildning och vår vision är att även kunna erbjuda uppgradering till att kunna döma 11-mannamatcher. Domarens namn och telefonnummer finns inlagt vid respektive match i kalendern på hemsidan.

 

De äldre lagens matcher döms av domare tillsatta av Hallands FF och denna tillsättning syns i FOGIS. Glöm inte att meddela aktuell domare om eventuella matchändringar (exempelvis WO).

 

Cuper

Texten bearbetas.

 

Inloggning Sportadmin och Fogis

Sportadmin är klubbens medlemsregister och varje lag ansvarar för att hålla sin trupp uppdaterad med närvaro etc.

FOGIS är Svenska Fotbollförbundets elektroniska verktyg för spelarregistering, matchrapportering och spelarövergångar. I FOGIS finns även kontaktuppgifter till motståndarlagets ledare.

 

Alla spelare som är aktiva i BK Astrio ska finnas med både i Sportadmin (från start) och FOGIS (spelare 9 år och äldre). För att kunna hantera dessa två verktyg krävs speciella inloggsuppgifter, dessa delas ut centralt av klubben. Kontakta kansliet för mer information.

 

Ledarutbildning BK Astrio

Klubben sätter ett stort värde i att erbjuda våra ledare goda utbildningsmöjligheter för att på så sätt ge dem rätt typ av verktyg för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet, i enlighet med BK Astrio verksamhetsfilosofi.

På fotbollssidan bistår vi med nedan utbildningar med hjälp av Hallands FF:

 • Grönt kort
 • Tränarutbildning C
 • Tränarutbildning B ungdom

Vid önskan om vidareutbildning fattar vi beslut tillsammans, utifrån en lösning som gynnar både förening och ledare.

 

BK Astrio uppmanar alla lag att sätta upp en administrativ struktur enligt nedan. Detta för att tydliggöra både inom laget och gentemot föreningen att samtliga roller är täckta samt vem som är kontaktperson i respektive område. De olika rollerna kan med fördel innehas av föräldrar för att i så stor utsträckning som möjligt avlasta ledarna som i första hand ska fokusera på aktiviteter kopplade till träning och match. Följande funktioner ska finnas namngiva till kansliet och presenteras på lagets kontaktsida.

 

 • Huvudtränare - Har det huvudsakliga ansvaret för planering och genomförande av träningar och matcher. Kontaktperson i fotbollsfrågor.
 • Hjälptränare - De som tränar och instruerar barnen och ungdomarna i träning och match. Som instruktör krävs att man har tränarutbildning på den nivå som motsvarar åldersgruppen man tränar.
 • Ekonomiansvarig - Ansvarar för lagets ekonomi och hanteringen föreningens obligatoriska försäljningsuppdrag. Kontaktperson för ekonomikommittén.
 • Lagledare - Administrativt ansvarig för laget och kontaktperson kring allmänna frågor kopplat till lagverksamheten.
 • Materialansvarig - Ansvarar för lagets material och förråd. Är kontaktperson för kansliet i frågor som rör materialbeställningar, matchställ, förråd etc. Materialansvarig ansvarar också för att det finns ett roterande schema för tvätt av matchställ.
 • Trivselgrupp - Utöver detta rekommenderas att laget etablerar en trivselgrupp som kan hantera gemensamma aktiviteter för laget samt kioskförsäljning vid arrangemang som poolspel.

I samband med matcher bör en förälder utses att vara matchvärd. Matchvärdens uppdrag är att säkerställa att planen är i sin ordning och välkomna domare och motståndarlag till Söndrums IP.

 
Hallarna cupen 2023
Följ oss på facebook
Officiella leverantörer
PARTNERS
LADDA NER SPORTADMINS MEDLEMSAPP
Stöd din förening